• Disclaimer

  In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  - De eigenaar: de eigenaar van de website;
  - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  - de content: alle in de website (en daarmee alle onderliggende websites van Verhuurbeheer Nederland) aanwezige inhoud;

  Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 • Privacy Policy

  Verhuurbeheer Nederland (en daarmee alle onderliggende websites van Verhuurbeheer Nederland) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om alle informatie zo compleet mogelijk te kunnen aanbieden in het dossier. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Verhuurbeheer Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het beheer van u onroerend goed.

  Verhuurbeheer Nederland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: wij beheren u onroerend goed en zullen u middels een email op de hoogte houden van de stand van zaken omtrent het beheer. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en onze diensten.

  Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Verhuurbeheer Nederland verkoopt uw gegevens niet, Verhuurbeheer Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van het beheer van u onroerend goed. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 • Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verhuurbeheer Nederland kan cookies gebruiken om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

  Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Verhuurbeheer Nederland, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.